Lauksaimniecība ir viena no tām nozarēm, kas bijusi vienmēr un tā arī turpinās pastāvēt vēl ilgi. Tas ir tāpēc, ka cilvēkiem ļoti nepieciešams it viss, ko lauksaimniecība dod. Graudi, sēklas un viss, kas no tiem tiek pagatavots.

Lauksaimniecība ir neatņemama cilvēces sastāvdaļa, tāpēc ir tik svarīgi, ka tā turpina attīstīties mums līdzi, lai arī turpmāk varētu nodrošināt visus ar to, kas mums ir tik mīļš. Dažādu veidu maizes, milti, ar kuriem var pagatavot visu, kas ienāk prātā- bez lauksaimniekiem nekas no tā visa nebūtu iespējams, tāpēc arī uzskatu, ka biežāk vajadzētu pacelt lauksaimniecības tematu, to, ko tā dod ik vienam.

Lai attīstītu lauksaimniecību, pirmkārt, nepieciešams attīstīties cilvēkiem pašiem. Man ļoti nepatīk stereotips, ka ar lauksaimniecību nodarbojas tikai laucinieki, kas neko nesaprot. Patiesībā šo nozari varētu piedēvēt pie kādas no zinātnēm, jo prasa ļoti daudz zināšanu un arī pieredzi.

cart

Ne kurš katrs spētu izaudzēt veselu lauku pilnu ar rudziem, ir dažādi apstākļi, kas ietekmē gan to augšanu, gan arī nīkšanu, un ir jāņem vērā katrs no tiem. Patiesībā jau tas nav tik vienkārši. Lai izaudzētu labību nepietiek ar to vien, ka iesēj laukā sēklas un lietus tās aplaista, ir nepieciešama kvalitatīva lauksaimniecības tehnika, darba spēks un daudz kas cits, lai gala rezultāts sanāktu tāds, kā cerēts.

Ja kādreiz cilvēki laukus stādīja pašu spēkiem, un arī tos novāca, pļaujot visu ar rokas izkapti un sasaucot lielas talkas, tad tagad viss notiek ar tehnikas palīdzību. Kvalitatīva tehnika ir visa pamatā un ja tā tiek izraudzīta nepareizi, tad nav šaubu, ka lauksaimniecības bizness var ciest lielus zaudējumus.

Īpaši jau tāpēc, ka mūsdienās ir tik daudz dažādu kompāniju un ražotāju, kas piedāvā ne pilnīgi visu nepieciešamo, ir tik grūti izvēlēties to labāko no plašā piedāvājuma klāsta. Un nav jau arī nekur garantijas par to, ka iegādātais būs tas kvalitatīvākais, jo cilvēki ir dažādi un nekad nevar zināt, kam var uzticēties un kam nē.

straw-bales

Tā pat arī, lai cik svarīga nebūtu tehnika, arī lauksaimniecībā, tā pat kā citos biznesos, ļoti nozīmīgi ir tas, vai darba spēks, ar kuru kopā strādājat ir uzticams un vienmēr darīs visu iespējamo, lai vajadzīgas darbs tiktu paveikts pēc iespējas labāk.

Uzticama komanda ir līdzvērtīga darba tehnikai, varbūt pat vēl svarīgāka, jo, kurš gan cits šo tehniku darbinās, ja ne cilvēks? Un tāpēc ir svarīgi, ka tas, kuram tiek uzticēts tik svarīgs pienākums, visu izdarīs pēc labākās sirdsapziņas, tādējādi nesot labumu sev un pārējiem.

Lauksaimniecība ir patiešām svarīga, lai mēs visi varētu turpināt dzīvot tik pat labi, cik to darām līdz šim. Bez šīs nozares zustu gan darba vietu, gan arī pasliktinātos valsts kopējā ekonomika, nemaz nerunājot par milzīgo zaudējumu, ko tas radītu cilvēkiem, kad būtu jāsāk mācīties dzīvot bez šiem lauksaimniecības produktiem.

Tāpēc ir tik svarīgi, ka ik katrs no mums novērtē lauksaimnieku darbu un dara visu iespējamo, lai nekad nenāktos no viņiem šķirties, jo kurš gan cits pēc tam vēl spēs panākt to, ko šie gudrie cilvēki? Nedomāju, ka tie būs cilvēki, kas visu dienu sēž ofisā pie datoriem, to spēs tikai paši lauksaimnieki.